Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Program Začít spolu

Co je program Začít spolu?

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Na naší škole probíhá výuka v tomto programu od školního roku 2006/2007, jako alternativa klasického vzdělávání. 

 

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí, jehož hlavní cíle jsou:

- Dítě jako tvůrce svého vzdělání – dítě má možnost se určitou měrou podílet na svém vzdělání, má možnost volby

- Rodič jako vítaný partner školy – důležitá je úzká spolupráce s rodinou

- Učitel jako průvodce dítěte na jeho cestě vzdělání

V čem je tedy program jiný? Nejlépe to vysvětluje popis jednoho dne ve třídě…

Ranní kruh (10 – 20 min) - je místo pro společné setkávání, odehrávají se zde různé aktivity. Doba je různá, záleží na druhu aktivity i na potřebě dětí. Je to místo pro udržování různých rituálů, například vzájemného pozdravu, společného zpěvu písně. V kruhu mají děti možnost sdělit ostatním své zážitky z předešlého dne, vyjádřit své pocity, jak se mají, jak se vyspaly apod. Platí zde však pravidlo, kdo nechce sdělovat ostatním, nemusí.
Ranní kruh je také vhodný pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit. V kruhu se dále děti seznamují s organizačními informacemi, co je ten den naplánováno, jaké aktivity je čekají. Tyto informace bývají zprostředkovány dětem pomocí ranní zprávy, dopisu. Právě práce s touto zprávou bývá pravidelnou činností ranního kruhu.
Ranní kruh slouží především k usnadnění přechodu z domova do školy a k naladění a motivaci dětí na aktivity, které je čekají v průběhu dne.

Integrovaná tematická výuka (blok v délce jedné vyučovací hodiny, s přestávkami může být i více bloků za sebou) – jedná se o společnou práci dětí. Je to část dne, ve které děti pracují samostatně nebo ve dvojicích či malých skupinkách. Pomocí různých metod učení a didaktických her si děti osvojují a procvičují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy, ale také cizího jazyka. Třída pracuje na společném zadání.

Velká přestávka (30 min) - slouží k odpočinku a regeneraci. Děti mohou za příznivého počasí trávit přestávku venku na školním hřišti a uvolnit tak svou energii. Za nevhodných podmínek setrvávají děti v prostorách třídy, kde mají k dispozici různé společenské hry, mohou si číst a diskutovat se svými spolužáky. Tento čas je velmi důležitý pro utváření a udržení dobrého sociálního klimatu ve třídě.

Práce v centrech aktivit (60 min) - zde mají děti připravené úkoly, které se vztahují k tématu projektu, který v daný okamžik řeší. Do center se děti zapisují dle daných pravidel. Podmínkou je, aby každé dítě prošlo během daného času – týden, čtrnáct dní, všemi povinnými úkoly v jednotlivých centrech. V praxi to znamená, že každý den musí navštívit jiné centrum. Každé centrum má svůj název, odvozený od náplně práce. Nejčastěji jsou tato centra:
- centrum čtení a psaní 
- centrum matematiky 
- centrum objevů
-  výtvarný ateliér
Centra mohou být přejmenována, někdy mohou názvy vycházet z daného tématu.
Úkoly v centrech aktivit jsou většinou takové, při kterých děti spolupracují, kooperují. Před započetím práce si musí nejprve rozdělit role, aby se jim dobře spolupracovalo. Jedná se o roli čtenáře, zapisovatele, badatele, tišícího, mluvčího apod.
Aktivity vedou děti k přemýšlení a zároveň k praktické činnosti. Děti se při práci učí pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat a také je prezentovat ostatním. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se ve stejný čas odehrávají různé činnosti. Učitel v této chvíli přechází do role pozorovatele a pomocníka.

Hodnotící  kruh - den ve třídě končí opět společným setkáváním, tentokrát v závěrečném, hodnotícím kruhu. Zde je prostor pro prezentaci práce, na hodnocení, co a jak se podařilo, co se naopak nepodařilo a proč. Děti si zde zároveň mohou vyměňovat své zkušenosti, učit se navzájem. Každé dítě hodnotí jak svou práci a své pokroky, tak také práci svých spolužáků. Mohou dávat druhým doporučení, chválit je nebo naopak děkovat druhým za jejich pomoc. Na hodnocení se podílí také učitel. Závěrečný kruh slouží k rozloučení a uzavření celého dne.

Třídy jsou Vám otevřené, sami se přijďte podívat, jak děti s paní učitelkou pracují.

Další informace o programu naleznete na adresách: 

Informace: 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
2
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Soňa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den učitelů

Zítra má svátek Taťána

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem.

Pranostika na akt. den

Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.

Další