Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Domácí vzdělávání

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli vzdělávat své děti v domácím prostředí podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) dle §41 Individuální vzdělávání. Vzdělání poskytujeme žákům 1. – 9. ročníku ZŠ. Máme dlouholeté osobní zkušenosti s domácím vzděláváním, vzděláváním nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s poskytováním reedukativní péče. Naše škola klade důraz na spolupráci s rodiči.

Nabízíme

 • individuální přístup ke každému žákovi
 • respektování jeho potřeb
 • možnost navštěvovat výuku v kmenové třídě dle domluvy, a to i pravidelně
 • účastnit se školních akcí
 • metodickou pomoc rodičům (osobní i telefonické konzultace, e-mailem)
 • účast na našich zájmových kroužcích nebo akcích pořádaných Cestou pro všechny, z. s.
 • v případě zájmu nabízíme zorganizování akcí pro žáky domácího vzdělávání (vánoční dílny, projektový den a další)
 • pro rodiče organizujeme semináře: Genetická metoda a Matematika dle prof. Hejného
 • učebnice dle našeho ŠVP

Hodnocení

Osobní přezkoušení z hlavních předmětů (ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů. Při přezkušování může žák využívat pomůcky, se kterými je zvyklý pracovat v domácím prostředí.

„Portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály)

Hodnocení bude probíhat na naší škole garantem domácího vzdělávání.

Na termínu přezkoušení (leden, červen) se rodiče domluví písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, která je garantem zkoušení. Na hodnocení přinese rodič (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Návrh vysvědčení bude doporučen bez úprav nebo v něm zdůvodní nějaké změny.

Forma hodnocení

Slovní hodnocení – s formou a obsahem vypomůže garant zkoušení.

V případě zájmu o domácí vzdělávání rodič předloží

 • Žádost o přestup – pokud přechází z jiné školy
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • Žádost o individuální vzdělávání
 • Zápisní list naší školy
 • Doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
 • Čestné prohlášení
 • Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby (minimálně středoškolské vzdělání), která bude žáka individuálně vzdělávat. Je třeba dodat úředně ověřený dokument nebo při osobním kontaktu doložený originál.

Veškeré dokumenty budou zaslány na vyžádání e-mailem.

Bližší informace o domácím vzdělávání: https://pomocvdomacnosti.cz/deti-muzete-vzdelavat-i-doma-je-treba-si-ale-vsechno-predem-promyslet

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek a výročí

Svátek má Antonie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den za odstranění práce dětí

Zítra má svátek Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

Další