Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Domácí vzdělávání

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří se rozhodli vzdělávat své děti v domácím prostředí podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon) dle §41 Individuální vzdělávání. Vzdělání poskytujeme žákům 1.–5. ročníku ZŠ, do budoucna plánujeme nabídku rozšířit až do 9. ročníku ZŠ. Máme dlouholeté osobní zkušenosti se s domácím vzděláváním, vzděláváním nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytováním reedukativní péče, … Naše škola klade důraz na spolupráci s rodiči.

Nabízíme

 • individuální přístup ke každému žákovi
 • respektování jeho potřeb
 • možnost navštěvovat výuku v kmenové třídě dle domluvy a to i pravidelně
 • účastnit se školních akcí
 • metodickou pomoc rodičům (osobní i telefonické konzultace, e-mailem, …)
 • účast na našich zájmových kroužcích nebo akcích pořádaných Cestou pro všechny z.s.
 • v případě zájmu nabízíme zorganizování akcí pro žáky domácího vzdělávání (Vánoční dílny, Projektový den, …)
 • pro rodiče organizujeme semináře: Genetická metoda a Matematika dle prof. Hejného
 • učebnice dle našeho ŠVP

Hodnocení

osobní přezkoušení z hlavních předmětů(ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů. Při přezkušování může žák využívat pomůcky, se kterými je zvyklý pracovat v domácím prostředí.

„portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály)

hodnocení bude probíhat na naší škole garantem domácího vzdělávání

 

Na termínu přezkoušení (leden, červen) se rodiče domluví písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, která je garantem zkoušení. Na hodnocení přinese rodič (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Návrh vysvědčení bude doporučen bez úprav nebo v něm zdůvodní nějaké změny.

Forma hodnocení

Slovní hodnocení – s formou a obsahem vypomůže garant zkoušení

V případě zájmu o domácí vzdělávání rodič předloží

 • Žádost o přestup – pokud přechází z jiné školy
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • Žádost o individuální vzdělávání
 • Zápisní list naší školy
 • Doporučující stanovisko školského poradenského zařízení
 • Čestného prohlášení
 • Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby ( minimálně středoškolské vzdělání), která bude žáka individuálně vzdělávat úředně ověřený nebo při osobním kontaktu doložený originál

Veškeré dokumenty budou zaslány na vyžádání e-mailem.

Bližší informace o domácím vzdělávání: https://pomocvdomacnosti.cz/deti-muzete-vzdelavat-i-doma-je-treba-si-ale-vsechno-predem-promyslet

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
2
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Soňa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den učitelů

Zítra má svátek Taťána

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.

Další