Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Výzva 022

Naše škola se zapojila do projektu Výzva 022.

Škola se od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získá finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let a kvalifikovaného pedagoga pro oblast prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách, které jsou zaměřené na poskytování logopedické péče a vzdělávání formou metod Začít spolu. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: Školní zralost, Matematika prof. Hejného, …

Základní škola v druhé části projektu získá prostředky na školního asistenta a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného. V této oblasti také budou pedagogičtí pracovníci získávat zkušenosti pro praktické využití formou sdílení zkušeností s učiteli, kteří jednotlivá matematická prostředí aplikují v hodinách na jiných školách.

Publicita ke stažení Plakát A3 (73.76 kB)

Plakát A3