Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Šablony II.

Škola se od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a účastníků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči dětí, žáků a veřejností. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získala finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské gramotnosti  a ICT technologií.. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách.. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: speciálního pedagoga Mgr. Světlany Drábové zaměřené na volbu vhodných výchovných vzorů a podpory vlastního dítěte, klinického logopeda Mgr. Michaely Voldřichové a etopeda PaeDr. Zdeňka Martínka orientované na prosociální chování, prevenci sociálně patologických jevů a hranici ve výchově dětí. Dále projekt podpoří realizaci projektových dnů ve škole a mimo školu, které umožní rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Celý jeden školní rok bude probíhat mentoring pedagogického sboru v uplatňování principů programu Začít spolu. Cílem mentorské podpory je pomoci zmapovat a vyhodnocovat procesy a výsledky práce pedagoga a naplánovat další kroky, které povedou ke zkvalitnění a zvyšování jeho pedagogických kompetencí.

Základní škola získala prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného, cizího jazyka a osobnostně sociálního rozvoje učitelů při uplatňování pedagogických principů zaměřených na dítě vycházející z metodiky Začít spolu. Škola také využije možnosti vyzkoušet si tandemovou výuku, která povede ke spolupráci pedagogických pracovníků z různých základních škol, rozvoji podpory společného vzdělávání, rozvoji základních gramotností a rozvoji klíčových kompetencí. Což bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Jako v mateřské škole, tak i zde bude probíhat mentoring z řad odborníků, kteří pedagogickému sboru umožní podporu a zkvalitnění výuky v předmětu Hodnotové vzdělávání. Základní škola taktéž více zefektivní využívání ICT technologií ve výuce. Zakoupí notebooky a tablety, díky kterým bude u svých žáků rozvíjet digitální kompetence a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.Pro žáky také nabízí možnost Doučování, které probíhá 1x týdně. Formou volnočasové aktivity v rámci Klubu zábavné logiky dá žákům možnost nacházet nové strategie, postupy, objevování nových a netradičních her, procvičovat a rozvíjet své logické myšlení, posilovat svůj postřeh, trpělivost, rozhodování a o vše v duchu fair play.Také v základní škole a školní družině bude podpořena realizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Ty umožní rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Pro pedagogické pracovníky školní družiny je v rámci projektu připraveno vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického vzdělávání a projektové výuky. Ve školní družině je zajištěn školní asistent, který poskytuje nepedagogickou podporu účastníkům ŠD v rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Vychovatelům ŠD poskytuje podporu při administraci a organizačních činnostech

 

PUBLICITA KE STAŽENÍ: šablony II - publicita (72.76 kB)

šablony II - publicita

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
2
23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Svátek a výročí

Svátek má Blažej

Zítra má svátek Jarmila

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den boje proti rakovině

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Pranostika na akt. den

Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.

Další