Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Šablony II.

Škola se od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 zapojila do projektu, na který je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a účastníků, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči dětí, žáků a veřejností. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mateřská škola dle harmonogramu plnění projektu získala finanční prostředky na zajištění chůvy pro děti mladší 3 let. Dále se budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat v oblasti čtenářské gramotnosti  a ICT technologií.. Pro zkvalitnění výuky a získání zkušeností absolvují pedagogové sdílení zkušeností formou vzájemných návštěv v mateřských školách.. Pro rodiče dětí z místníMŠ budou připravena odborně zaměřená tematická setkávání: speciálního pedagoga Mgr. Světlany Drábové zaměřené na volbu vhodných výchovných vzorů a podpory vlastního dítěte, klinického logopeda Mgr. Michaely Voldřichové a etopeda PaeDr. Zdeňka Martínka orientované na prosociální chování, prevenci sociálně patologických jevů a hranici ve výchově dětí. Dále projekt podpoří realizaci projektových dnů ve škole a mimo školu, které umožní rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Celý jeden školní rok bude probíhat mentoring pedagogického sboru v uplatňování principů programu Začít spolu. Cílem mentorské podpory je pomoci zmapovat a vyhodnocovat procesy a výsledky práce pedagoga a naplánovat další kroky, které povedou ke zkvalitnění a zvyšování jeho pedagogických kompetencí.

Základní škola získala prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti – Matematika prof. Hejného, cizího jazyka a osobnostně sociálního rozvoje učitelů při uplatňování pedagogických principů zaměřených na dítě vycházející z metodiky Začít spolu. Škola také využije možnosti vyzkoušet si tandemovou výuku, která povede ke spolupráci pedagogických pracovníků z různých základních škol, rozvoji podpory společného vzdělávání, rozvoji základních gramotností a rozvoji klíčových kompetencí. Což bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Jako v mateřské škole, tak i zde bude probíhat mentoring z řad odborníků, kteří pedagogickému sboru umožní podporu a zkvalitnění výuky v předmětu Hodnotové vzdělávání. Základní škola taktéž více zefektivní využívání ICT technologií ve výuce. Zakoupí notebooky a tablety, díky kterým bude u svých žáků rozvíjet digitální kompetence a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.Pro žáky také nabízí možnost Doučování, které probíhá 1x týdně. Formou volnočasové aktivity v rámci Klubu zábavné logiky dá žákům možnost nacházet nové strategie, postupy, objevování nových a netradičních her, procvičovat a rozvíjet své logické myšlení, posilovat svůj postřeh, trpělivost, rozhodování a o vše v duchu fair play.Také v základní škole a školní družině bude podpořena realizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Ty umožní rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky.

Pro pedagogické pracovníky školní družiny je v rámci projektu připraveno vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického vzdělávání a projektové výuky. Ve školní družině je zajištěn školní asistent, který poskytuje nepedagogickou podporu účastníkům ŠD v rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Vychovatelům ŠD poskytuje podporu při administraci a organizačních činnostech

 

PUBLICITA KE STAŽENÍ: šablony II - publicita (72.76 kB)

šablony II - publicita

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek a výročí

Svátek má Bořek

Zítra má svátek Markéta

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec - úrody blíženec.

Pranostika na akt. den

Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.

Další