Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Speciální ped.péče

1. REEDUKACE

Mgr. Jana Burdová

předměty:

 • speciální pedagogická péče
 • pedagogická intervence
  pracujeme podle doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny)

2. VÝCHOVNÝ PORADCE

konzultace s rodiči dle dohody

1.Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně- pedagogická vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči              
 • spolupracuje s učitelem předmětu Spec. ped. péče
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče                                             

2.Péče o žáky s výchovnými problémy

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • spolupracuje s dalšími institucemi

3.Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí
 • spolupracuje s metodikem prevence

4.Kariérové poradenství

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

5.Vedení dokumentace

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • vede jejich evidenci individuálních studijních plánů
 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů

3. METODIK PREVENCE

Základní škola

Svátek a výročí

Svátek má Eliška

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den učitelů

Zítra má svátek Hanuš

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.

Pranostika na akt. den

Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

Další